Partners

De deskundigen van het Jeugdteam komen allemaal uit verschillende organisaties. Zij kunnen naast de hulp die zij zelf kunnen geven tijdelijk andere partners betrekken om de ondersteuning vanuit het Jeugdteam te versterken. Hieronder staat meer informatie over de lokale partners.

De gemeente heeft als de ondersteuning vanuit het Jeugdteam niet voldoende is ondersteuning bij andere partners ingekocht. Het Jeugdteam kan samen met jou deze aanvragen.

Op www.ikzoekjeugdhulp.nl kun je de verschillende vormen van ondersteuning te bekijken. Deze site is in de eerste plaats ontwikkeld voor deskundigen. Deze kan samen met de ouders, kind en jongere kijken welke ondersteuning het beste aansluit op de vraag.

 

  • Jouw GGD

    Alles over gezondheid, relaties, seks, alcohol en drugs

  • Centrum Jong

    Het Centrum Jong is dé plek in de Zaanstreek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum Jong is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Zaanstreek.

  • Huisartsen

    Je huisarts kan je helpen met het doorverwijzen naar een Jeugdteam of naar specialische hulp.