Jeugdhulp in Oostzaan en Wormerland

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De visie van de gemeente kun je in uitgewerkte vorm vinden in de beleidsstukken onderaan deze pagina.

In Oostzaan en Wormerland is een Jeugdteam aanwezig voor alle jeugdhulp. Een Jeugdteam ondersteunt jou en je gezin bij vragen over opgroeien of opvoeden. De deskundigen in het Jeugdteam komen uit verschillende organisaties. Naast de ondersteuning die zij zelf bieden, kunnen zij tijdelijk andere partners betrekken om de ondersteuning vanuit het Jeugdteam te versterken. Zo kan er maatwerk geleverd worden passend bij de vraag. Het Jeugdteam werkt intensief samen met de professionals van de zogenaamde ‘basisvoorzieningen’: denk aan onderwijs, huisartsen, het Sociaal Team en de Centra Jong. Hier kan je ook terecht voor eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien. (zie ook partner pagina).

 

 • Specialistische jeugdhulp

  Soms is het nodig om verder te kijken dan hulp voor je kind. Thuis kan er – hoeft niet- meer aan de hand zijn. Denk aan onrust in het gezin, schulden, werk- of woonproblemen, of psychische problemen van gezinsleden. Als die er zijn, dan zoek je samen met de jeugdhulpverlener naar passende oplossingen. Daarbij kijk je naar wat je als gezin zelf kan doen en de steun die je vanuit je omgeving kunt krijgen, bijvoorbeeld van buren, vrienden en familie.  Wat je wilt bereiken schrijf je op in het (perspectief)plan.

  Op www.ikzoekjeugdhulp.nl kun je de verschillende organisaties die specialistische ondersteuning bieden bekijken.

 • Een coördinerende jeugdhulporganisatie

  Als er veelomvattende specialistische jeugdhulp wordt ingeschakeld, is er één jeugdhulporganisatie die alle hulpverlening coördineert. En dit afstemt met je gezin en het jeugdteam. Er is dus een aanspreekpunt voor het gezin met wie je samen een behandelplan opstelt dat aansluit op wat je wilt bereiken, zoals je hebt opgeschreven in je perspectiefplan.

  Het doel is dat je als gezin hulp krijgt die past bij wat jouw kind, én je gezin, echt nodig heeft om te bereiken wat je wilt bereiken.

  Weten hoe de Jeugdhulp werkt in Oostzaan en Wormerland? Bekijk het filmpje! 

   

 • Verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam

  Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

  In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor professionals die betrokken zijn bij kinderen en jongeren van 0-23 jaar. In de verwijsindex komen alleen de naam en BSN van het kind of de jongere te staan, verder geen informatie over wat er aan de hand is. 

  Meer informatie
 • Samenwerken

  Deskundigen van het Jeugdteam werken samen met de deskundigen in basisvoorzieningen, om zo kennis en expertise over te dragen. Mocht blijken dat er behoefte is aan wat extra ondersteuning voor een jeugdige, dan kunnen de basisvoorzieningen doorverwijzen naar het Jeugdteam. Het Jeugdteam biedt ondersteuning, hulp bij een gedrags- of emotioneel probleem, bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding.

  Als blijkt dat aanvullende specialistische hulp nodig is in jouw situatie, dan kan het Jeugdteam dit samen met jou aanvragen. Uiteraard kan dit ook via je huisarts. Op www.ikzoekjeugdhulp.nl kun je de verschillende organisaties die specialistische ondersteuning bieden bekijken. Deze site is in de eerste plaats ontwikkeld voor deskundigen. De deskundigen in je Jeugdteam – maar ook je huisarts - kan samen met jou kijken welke ondersteuning het beste aansluit op de vraag.

 • 1 contactpersoon, 1 plan, 1 gezin

  Het Jeugdteam werkt zoveel mogelijk vanuit de eigen mogelijkheden en het netwerk van het gezin. Dat gebeurt met één contactpersoon, op basis van één plan en één gezin.

 • Familiegroepsplan

  In de nieuwe Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een Familiegroepsplan op te stellen. In dit plan kun je zelf aangeven hoe je de opvoed- en opgroeisituatie voor jouw kind(eren) wilt verbeteren en welke hulpverlening je eventueel verwacht. Hulpverleners gaan werken op basis van jouw plan.

  Lees meer
 • Persoonsgebonden bugdet

  De gemeente koopt jeugdhulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Het pgb is een aanvulling op dit aanbod, om zo een passende ondersteuning te bieden voor iedereen met een hulpvraag. Het kan namelijk zijn dat de jeugdhulp en ondersteuning die de gemeente inkoopt voor jouw situatie en die van uw kind niet passend is.

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon

  Ben je niet tevreden over de manier van behandelen bij het Jeugdteam? Kom je er niet uit met de geboden jeugdhulp of je contactpersoon? Dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon bij het AKJ. Zij helpen je om samen met de andere partij eruit te komen. Lees verder op de site van het AKJ hoe je in contact komt met een vertrouwenspersoon

 • Second opion

  Soms ben je het niet eens met de inhoud van een verslag. Of het gesprek met je contactpersoon is niet goed verlopen. Ga dan in gesprek met de hulpverlener en maak je zorg of klacht duidelijk. Is het probleem daarna nog steeds niet opgelost? Dan kun je altijd een second opinion aanvragen. De second opinion moet worden uitgevoerd door iemand met dezelfde deskundigheid als de persoon met wie je het eerste gesprek hebt gehad. Tijdens de second opinion wordt het gesprek opnieuw gevoerd, wat resulteert in een nieuwe beoordeling en verslag.