Veelgestelde vragen

Vind hier veelgestelde vragen over de jeugdhulp in Oostzaan en Wormerland.
Zit je vraag er niet bij? Neem contact op met het Jeugdteam.

Jeugdzorg

 • Jeugdzorg naar gemeente, wat is er veranderd?

  Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle zorg/hulp voor mensen jonger dan 18 jaar van Rijk en Provincie over naar gemeenten (Jeugdwet). In de gemeente Oostzaan en Wormerland is een Jeugdteam aanwezig waar je met al je vragen over jeugdhulp terecht kunt. Kan je vraag niet beantwoord worden binnen het Jeugdteam of bij de huisarts dan kunnen zij je doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Dat kan bij instellingen die door de gemeente zijn gecontracteerd, als middels een persoonsgebonden budget. Je hebt daarin een keuze.

 • Voor welke taken is de gemeente per 2015 verantwoordelijk?

  • Preventieve gezondheidszorg (consultatiebureau);
  • Opvoedadvies;
  • Hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking;
  • Hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen;
  • Jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg: hulp bij onder andere ADHD, autisme of ontwikkeling- en gedragsstoornissen;
  • Gesloten jeugdhulp (voor jongeren met ernstige gedragsproblemen: gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling);
  • Jeugdbescherming;
  • Pleegzorg;
  • Jeugdreclassering;
  • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren.
 • Waar kan ik terecht voor informatie of mijn vragen over opgroeien en opvoeden?

  Elk gezin of jeugdige (tot 18 jaar) in Oostzaan en Wormerland kan voor informatie en vragen over opgroeien en opvoeden terecht bij Centrum Jong of bij het Jeugdteam.

  Centrum Jong
  Centrum Jong in Oostzaan en Centrum Jong in Wormerland huisvesten de consultatiebureaus en bieden jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning. Daarnaast kunnen zij eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien beantwoorden.

  Jeugdteam
  Het Jeugdteam behandelt vragen die ingewikkelder zijn. Je kunt onder andere terecht voor hulp voor een jeugdige met een gedrags- of emotioneel probleem. Of voor hulp bij een verstandelijke beperking. Of voor ondersteuning bij de opvoeding. Denk hierbij ook aan een samenloop van meerdere problemen tegelijk, zoals agressief gedrag in combinatie met schoolverzuim. 

  De deskundigen in het Jeugdteam regelen de ondersteuning en jeugdhulp zoveel mogelijk binnen het Jeugdteam. Als het nodig is kan ook specialistische jeugdhulp ingezet worden voor specialistische jeugdhulp. Daarnaast kun je ook altijd terecht bij je huisarts.

 • Heb ik straks een keuze uit het hulpaanbod? Of bepaalt de gemeente dat?

  De gemeenten Oostzaan en Wormerland heeft een aantal organisaties gecontracteerd die specialistische jeugdhulp bieden ( “zorg in natura”). Je kijkt samen met de deskundige van het Jeugdteam naar welke ondersteuning of hulp het beste past in jouw situatie. En stelt samen met jou een perspectiefplan op waarin je jouw doelen beschrijft die je wilt bereiken. De gemeente oordeelt niet inhoudelijk over welk aanbod het beste past bij de hulpvraag, die inschatting ligt bij de deskundigen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf hulp in te kopen, middels een persoonsgebonden budget.

 • Als ik met meerdere problemen te kampen heb, krijg ik dan te maken met meerdere hulpverleners?

  Dat kan, afhankelijk van je specifieke situatie. Wel is het zo dat er binnen het Jeugdteam altijd één contactpersoon is, bij wie je terecht kunt met alle vragen en die de eventueel andere hulpverlening met je coördineert.

 • Kan ik zelf ook een perspectiefplan maken?

  Ja, dat kan. In de Jeugdwet wordt dit een Familiegroepsplan genoemd. Je kunt desgewenst onafhankelijke ondersteuning krijgen bij het opstellen van zo’n plan. Dat kan via bijvoorbeeld de Eigen kracht Centrale of Eigen Plan. Ook een deskundige van het Jeugdteam kan deze onafhankelijke ondersteuning voor je inzetten.

 • Mijn kind heeft een beperking. Wat is er anders?

  Vaak is er bij een kind met een beperking sprake van een combinatie van meerdere ondersteuningsvormen, zoals dagbesteding, kortdurend verblijf en behandeling. Of aangepast vervoer. Het Jeugdteam van de gemeente zal je ondersteunen en adviseren. Is er hulp nodig, dan wordt samen met jou een perspectiefplan gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de afspraken over ondersteuning op school (vanuit de wet Passend Onderwijs).

 • Mijn kind verblijft in een instelling voor residentiële jeugdhulp. Wat wordt er anders?

  De hulp die je kind ontvangt wordt, kan indien nodig, voorgezet worden. De deskundige van het Jeugdteam kijkt samen met jou op welke manier jouw gezin het beste geholpen kan worden, als het verblijf beëindigd wordt maar ook als het nog langer duurt. Daarvoor wordt eventueel een ondersteuningsplan gemaakt.

 • Mijn kind verblijft in een gesloten instelling voor Jeugdhulpplus. Wat wordt er anders?

  In de uitvoering verandert er niets. Dat blijft bij de instelling die daarvoor bevoegd is. Ook blijft voor gesloten hulp een uitspraak van de kinderrechter nodig. De financieringswijze verandert wel. Voorheen werd dit betaald door het Rijk en de provincie. Vanaf 2015 door de gemeente.

  De deskundige van het Jeugdteam kijkt samen met jou op welke manier jouw gezin het beste geholpen kan worden, als het verblijf beëindigd wordt maar ook als het nog langer duurt. Daarvoor wordt eventueel een perspectiefplan gemaakt.

 • Ik heb behoefte aan onafhankelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aangeven wat mijn hulpvraag is.

  Neem hiervoor contact op met het Jeugdteam in je gemeente. Het Jeugdteam heeft overzicht op de verschillende soorten onafhankelijke ondersteuning en kunnen je hierover informeren en adviseren.

 • Centrum Jong

  Het Centrum Jong is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Zaanstreek. Centrum Jong in Oostzaan en Centrum Jong in Wormerland zijn verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. De meest bekende vormen zijn het consultatiebureau en de onderzoeken in de schoolleeftijd. Minder bekend, maar ook zeer belangrijk, zijn deskundigheden als logopedie en opvoedondersteuning. Ook biedt het Centrum Jong ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen en werken zij nauw samen met het Jeugdteam.

 • Kan ik bij vragen over opvoeden en opgroeien nog terecht bij mijn huisarts?

  Ja, dat kan. Belangrijk is dat je met je vragen over opvoeden en opgroeien op een vertrouwde plek terecht komt om je verhaal te doen. De huisarts is bekend met het Jeugdteam en kijkt samen met jou of het Jeugdteam de aangewezen plek is om verdere ondersteuning of hulp te ontvangen.

 • Waar kan ik heen bij een crisis?

  Als er sprake is van een crisissituatie. Bijvoorbeeld huiselijk geweld of dat er sprake is van (mogelijke) kindermishandeling, dan kun je terecht bij Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

  Bij levensbedreigende of gevaarlijke situaties kun je altijd de politie (112) of de huisartsenpost bellen.