Aanmelden bij Jeugdteam Oostzaan en Wormerland

Gebruik het onderstaand formulier om je zelf of je gezin aan te melden bij het Jeugdteam. Samen met de jeugdhulpverlener ga je op zoek naar passende oplossingen. Daarbij kijk je naar wat je zelf of als gezin zelf kan doen en de steun die je vanuit je omgeving kunt krijgen, bijvoorbeeld van buren, vrienden en familie. Wat je wilt bereiken schrijf je op in het Perspectiefplan - aanmeldformulier. We verzoeken je dit perspectiefplan zo volledig mogelijk in te vullen , waar mogelijk samen met gezinsleden. Je kunt ook iemand vragen je daarbij te helpen. Het Jeugdteam is hier ook toe bereid.

Download hier het het aanmeld formulier.
(Microsoft Word document)

Verstuur het ingevulde word-document als bijlage naar:
info@jeugdteamoostzaanwormerland.nl

of

per post naar:
Gemeentehuis Wormerland
T.a.v. Jeugdteam Oostzaan/Wormerland
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer