Familiegroepsplan

In de nieuwe Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een Familiegroepsplan op te stellen. In dit plan kun je zelf aangeven hoe je de opvoed- en opgroeisituatie voor jouw kind(eren) wilt verbeteren en welke hulpverlening je eventueel verwacht. Hulpverleners gaan werken op basis van jouw plan.

De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben twee organisaties geselecteerd die je hierin kunnen begeleiden, bijvoorbeeld door onafhankelijke ondersteuning te bieden bij het opstellen van een Familiegroepsplan. Je kunt zelf een keuze maken van welke organisatie je gebruik maakt. Via onderstaande informatie kun je je oriënteren.

Stichting Eigen Plan
Aanmelden van gezinnen kan telefonisch 06-52000360, per mail of via de website

De Eigen Kracht Centrale 
Aanmelden van gezinnen kan telefonisch 06 55324813, of via de website